Stepní hlídka


Pastviny pozoruje bystrý svišť, v případě nebezpečí varuje ostatní a zmizí v podzemní noře.


Hospodářská zvířata

Na rozlehlých pastvinách Altaje se pasou nejen koně

ale i krávy,
ovce i kozy.

Altajský kůň

Místní obyvatelé nazývají koně "Lošaď".
Chovají je polodivoce venku,
jezdí na nich a zapřahají do tahu.

Živá Altaj

Na pastvinách Altaje se společně pasou divoké koně i skot.